Inspiracja do osiągania życiowego mistrzostwa i rozwoju instruktorskiego. Praca nad sobą, własnym warsztatem, umiejętnościami i osobowością.
Inspiracja do kształtowania umiejętności dokonywania wyborów, brania własnej odpowiedzialności i podejmowania decyzji, bycia autonomicznym i wolnym. Podejmowanie większej odpowiedzialności za harcerstwo i ZHP, budowanie etosu najwyższego stopnia instruktorskiego.
Autentyczne działanie, kreowanie rzeczywistości, rozwijanie własnej sprawczości – w nawiązaniu do korzeni, awangardy wczesnego harcerstwa i harcerstwa współczesnego.